Řidičák sk. B + L17

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg.

Obsah kurzu

Teorie:
  • 5 h: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 h: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 3 h: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 h: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 h: opakování a přezkoušení
Praktická část:
  • 4 h: výcvik řízení vozidla na cvičišti
  • 24 h: výcvik řízení vozidla v provozu
  • 2 h: výcvik praktické údržby
  • 4 h: praktický výcvik zdravotnické přípravy

POZN.: 1 výuková hodina = 45 min.

Máš zájem?

Neváhej nás kontaktovat co nejdříve, aby jsme měli na tebe kapacity a mohl jsi v klidu i ty získat svůj řidičák.

Přejít nahoru